Innehållsförteckning - Bopärmen, Brf Kungsängen 1

1 Välkommen till din nya bostad
2 Områdets historia
3 Att bo i bostadsrätt
4 Besiktning och säkerhetstänkande
5 Hemförsäkring
6 Gemensamma utrymmen
7 Nycklar och post, Porttelefon
8 El, värme och vatten, Elinstallationer POB, Avloppssystem inkl. skötselinstruktioner, Vattenlarmet, Backventil FMM 2983-0529 (RSK 859 17 02)
9 Ventilation
10 TV, Telefon och IT, Com Hem info 2007-08-17
11 Sophantering och källsortering
12 Parkering / Garage + Särskilda bestämmelser, Mailanmälan till garageplatskön, Behöver du en tillfällig garageplats?
13 Yttre miljö
14 Bostadsrättsföreingens stadgar, Ansvarsfördelning Föreningen - MedlemmenEkonomisk plan
15 Skötselanvisningar
16 Ritningar
17 Kundservice / felanmälan, Felanmälan Väveriet
18 Ordningsregler, Ordningsregler Väveriet
19 Övrigt
20  

Denna sida uppdaterades 2015-11-29 20:41:09