Ritningar och planer - Kungsängen

Kartan beskriver Från datum
Nybyggnadskarta 2014-09
Bygglovhandling 1 2014-09
Bygglovhandling 2 2014-09
Sektion A-A 2014-09
Sektion B-B 2014-09
Sektion C-C 2014-09
Sektion D-D 2014-09
Fasad nordost (innergård) 2014-09
Fasad mot sydost 2014-09
Fasad mot sydväst (Kungsängsgatan) 2014-09
Fasad mot nordväst 2014-09
Fasad sydväst 2014-09
Karta över Kungsängen mars 2014 2014-03
Besvärsskrivelse avseende detaljplan kv. Hovstallängen, Länsstyrelsens beslut 2013-01-08, Föreningens överklagande av beslutet 2013-02-11 2013
Kommunens utbyggnadsplaner (mars 2011 J-O Holst) 2011
Beskrivning av Torget (maj 2010) 2010
Kommunens förslag till program för Kungsängen (september 2008) 2008
Kungsängen 2030 - Kommunens framtidsvision (september 2008) 2008
Plan och källare - hela kvarteret 2006
Översiktsplan - markplanering 2006
Förslag till Gemensamhets anläggning - Kungsängen Torg 2006
Markplaneringsplan 2005
Kvarterspark Kungsängen 2005
Kommunens framtidsplan för Kungsängen